Algemene Voorwaarden

 Workshops kunnen worden georganiseerd van maandag tot en met zaterdag. Op zaterdag alleen 's middags.

Aanvangstijden workshops: 's middags om 13.00 uur, 's avonds om 18.30 uur, tenzij anders overeengekomen.  

Alle workshops vinden plaats in het atelier welke zich bevindt in Lintelo Plaza, Spoorstraat 38 te Haaksbergen, ingang (tijdens winkelopeningstijden) via de voorzijde/winkel Te Lintelo Onderscheidend Wonen, of via de achterzijde (logo Chocolaterie Hulshof staat op de toegangsdeur). Ingang buiten winkelopeningstijden uitsluitend via de achterzijde.  

Groepen van minimaal 8 personen zijn een eigen, besloten gezelschap. Datum en tijd wordt in overleg vastgesteld.

Individuele aanmeldingen (minder dan 8 personen) kunnen inschrijven voor de daarvoor geplande data welke staan vermeld op deze website.

Voor onze workshops (groepen als ook de individuele) geldt dat deze doorgang vinden bij minimale deelname van 8 personen. Mochten er, om welke reden dan ook, minder dan 8 personen deel kunnen nemen, behouden wij het recht de workshop te verplaatsen dan wel te annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding.

Wijzigingen in aantal deelnemers (waarbij 8 deelnemers het minimum is) kunnen tot uiterlijk 2 werkdagen voor de gereserveerde datum worden gemeld. Bij opkomst van minder deelnemers dan waarvoor gereserveerd is, geldt dat voor het aantal deelnemers waarvoor de reservering is gedaan, ook de volledige deelnamegelden verschuldigd zijn.

Indien één of meerdere deelnemers te laat aanwezig zijn, zal worden gestart met de workshop met de aanwezige deelnemers. De verlaatte deelnemer(s) kan/kunnen instromen maar hebben geen recht op reductie van deelnamegelden.

Parkeren aan de achterzijde van Lintelo Plaza, op de parkeerplaatsen binnen het hek. De overige parkeerplaatsen (buiten het hek) zijn of voor vergunninghouders of in een blauwe zone (met parkeerkaart). De Gemeente Haaksbergen heeft een aktief parkeerbeleid. Onjuist op deze plekken parkeren levert wellicht een parkeerboete op.  Parkeren geschiedt op eigen risico.

Betaling van deelnamegelden voor groepen: na afloop van de workshop, uitsluitend contant, gezamenlijk als 1 bedrag. Op rekening is uitsluitend mogelijk indien vooraf overeengekomen. Betaling voor deelnamegelden voor individuele aanmelding: via de betaalmodule op deze website.

Voor een verkorte workshop geldt een minimale deelname van 10 personen. Programma en kosten in overleg.

Aan informatie over en prijzen voor de workshops, vermeld op andere dan de eigen media van Chocolaterie Hulshof, kunnen geen rechten worden ontleend. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Chocolaterie Hulshof is op geen enkele wijze aansprakelijk voor breuk, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers.

Op het moment dat een reservering tot stand is gekomen, verklaren deelnemers dat zij kennis hebben genomen van en akkoord gaan met deze voorwaarden.

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij twijfel: neem contact op met Chocolaterie Hulshof.


Contactgegevens:  

Chocolaterie Hulshof

Winkel -> Grotestraat 57, 7151 BB Eibergen     Atelier -> Spoorstraat 38, 7481 HZ Haaksbergen

telefoon: 06-23762089 of mobiel: 06-53404586

email: info@chocolateriehulshof.nl


IBAN: NL38 RABO 0113 6011 15   BIC: RABONL2U     KVK: 08824498    BTWnr: NL8192.44.405.B.01


Privacy/AVG miv 25 mei 2018:

Ondanks de nieuwe wetgeving veranderd er eigenlijk nets aan de manier waarop wij met uw persoonsgeegevens om gaan. Wij waren hierin al zeer zorgvuldig en discreet: Uw gegevens (voor- en achternaam, adres + woonplaats, telefoonnummer en email-adres en mogelijk overige gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt) worden uitsluitend daarvoor gebruikt waar u om gevraagd heeft. Bij een bestelling voor de productie dan wel het toezenden, bij een verzoek om informatie voor de informatieverstrekking, bij het reserveren van een workshop voor de reminder in de week voorafgaand aan de workshop. Niets meer en niets minder. Uw gegevens zullen op geen enkele manier (actief) worden doorgegeven of verkocht aan derden en vanzelfsprekend doen wij er alles aan uw gegevens te beschermen. Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beschermd zijn, dan wel dat u wilt worden verwijderd uit ons bestand, neemt u dan contact met ons op via de email met uw verzoek.